Očkování

ZE ZÁKONA POVINNÁ OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE:

Povinné je pouze očkování proti vzteklině, a to pouze u psů. Pro kočky není ze zákona nařízeno žádné očkování.

DOPORUČENÁ VAKCINACE:

Kromě vztekliny je vhodné nechat psa, případně kočku, naočkovat i proti dalším virovým a bakteriálním nemocem. U psů se jedná o psinku (morbillivirus), parvovirózu (parvovirus), infekční hepatitidu (adenovirus CAV-1), leptospirózu (Leptospira sp.) a psincový kašel neboli infekční laryngostrachitidu (adenovirus CAV-2, parainfluenzavirus CPIV-2).

U koček se jedná o panleukopenii (parvovirus), infekční rinotracheitidu (herpesvirus) a  kalicivirovou infekci (calicivirus).

DALŠÍ MOŽNÉ VAKCINACE:

Herpesvirus u gravidních fen - prevence úhynu štěnat a potratů

Borelióza

Plísňové onemocnění kůže u psů a koček 

Tetanus

DOPORUČENÉ VAKCINAČNÍ SCHÉMA:

STÁŘÍ ŠTĚNĚTE

VAKCÍNA

5 - 6. týden

Puppy DP

7. - 8. týden

Puppy DP

8. - 10. týden

DHPPi+L

12. - 16. týden

DHPPi+LR

Každoroční revakcinace

DHPPi+LR

* D-psinka(distemper), P-parvoviróza, H- hepatitida, Pi-parainfluenza (psincový kašel),L-leptospiroza,R-vzteklina(rabies)

BEZPEČNOST VAKCINACE:

Lze vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata! Upozorněte ošetřujícího lékaře na zdravotní problémy v uplynulých dnech. Nechoďte na vakcinaci s nemocným zvířetem!

CO KDYŽ NA OČKOVÁNÍ ZAPOMENETE?

Pokud se termín dalšího očkování posune o méně než 6 týdnů, stačí psa revakcinovat pouze 1x. Pokud se však termín očkování posune o více než 6 týdnů, ochrana proti leptospiróze trvá po dobu pouze 6 měsíců. Pokud chce majitel navodit imunitu na celý rok, musí přijít znovu za 3 týdny nebo za 6 měsíců.

 ÚČINNOST VAKCINACE:

Je nutné si uvědomit, že dnem první vakcinace nevzniká okamžitě 100% imunita! Tělu trvá asi 3-4 týdny k vytvoření specifických protilátek a navození dostatečně silné imunitní ochrany. Dobrá imunitní odpověď závisí na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživového stavu, genetických faktorů, souběžné farmakoterapie a stresu. Proto je nutno vakcinovat v ideálním případě pouze řádně odčervené a zdravé jedince!

TRVÁNÍ IMUNITY:

Délka trvání imunity závisí na typu použité vakcíny a na imunitním systému jedince. Opakování vakcinace v pravidelných intervalech obnovuje tvorbu protilátek a  ochranu proti infekčním onemocněním.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Po subkutánním podání je u psů v místě vpichu často pozorován přechodný otok (až 5 cm), který může být někdy bolestivý, teplý nebo zarudlý. Tento otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dní po očkování. Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky, jako je průjem a zvracení, nebo anorexie a snížená aktivita.

Stejně jako u jiných vakcín se vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci, je nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Po očkování je vhodné zůstat ještě asi 15-20 minut v blízkosti veterinárního pracoviště z důvodu rizika anafylaktické reakce (dušení, zrychlené dýchání, zrychlená srdeční frekvence, neklid, atd..)

VAKCINACE BĚHEM BŘEZOSTI A LAKTACE:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití během březosti a laktace nedoporučuje. Během březosti je však doporučeno vakcinovat proti Herpesviru.

 

VAKCINACE JE DŮLEŽITÁ SOUČÁST PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PSŮ A KOČEK, TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE JE ZCELA BEZ RIZIKA!  

 

© vetbystrice